מדיהום - מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים2019-01-09T12:07:11+00:00

ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שמכוחו ובכפוף אליהם.

בהתאם לכך, יתאפשר ביטול עסקת רכישת מוצר באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסמיליה או בדוא”ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.

ביטול עסקה אפשרי בתנאי שלא נעשה במוצר שום שימוש, הוא נותר באריזתו המקורית מבלי שנפתח,  והוא נותר שלם, תקין, ללא שום נזק, פגיעה, פגם או קלקול.
בגין ביטול העסקה יהא הספק הרלוונטי רשאי לגבות דמי ביטול בהתאם לקבוע בחוק.

חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר לעיל.
התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול ככל שחלים.

האמור לעיל יחול גם על ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקתו במועד, ללא גביית דמי ביטול כלשהם, ובשינויים המחוייבים, בהתאם לקבוע בדין.

מלבד מדיניות החזרת מוצרים הרשומה לעיל, מכשירים אשר להם נקבעו מסלולי נסיון עם אפשרויות החזרה מורחבות (מעבר ל14 יום ולאחר פתיחת המכשיר) – יתקבלו אך ורק בהתאם לתנאי המסלול הספציפי שיקבע מעת לעת עבור אותו מכשיר ויפורטו כאן מטה:

החזרת מכשיר סלים פריזר להמסת שומן

ניתן להחזיר את המכשיר תוך 30 ימים בלבד מיום רכישתו (על המכשיר להגיע לכתובת המפורטת מטה בתוך 30 ימים מרגע הרכישה).
יש לוודא כי המכשיר מוחזר באריזתו המקורית, בצורה שלמה ותקינה, על כל חלקיו (לרבות מגבוני האנטי פריז, מטען, חוברות הסברה וכו’).
יש לוודא כי האריזה המקורית תקינה ואינה קרועה.

עלות החזרת המכשיר הינה על הרוכש בלבד.

אחריות על אריזת המכשיר טרם שליחתו לרבות אחריות על הגורם השולח ואופן השליחה הינה על הרוכש / שולח בלבד.

יש להחזירו לכתובת הבאה בלבד: הירקון 172 תל אביב (מומלץ לקבל אישור כתוב ומתועד על תאריך השליחה ותאריך הקבלה בכתובת זו).

במידה וכל תנאי ההחזרה מתקיימים – הזיכוי הינו על סך סכום הרכישה בהפחתת 350 ש”ח.
במידה והאריזה המקורית פגומה ו/או קרועה – ינוכו 100 ש”ח נוספים מסכום הזיכוי.

עם קבלת המכשיר ועמידתו בכל תנאי ההחזרה יצרו עמכם קשר לפרטי כרטיס אשראי אליו יתבצע הזיכוי.

חזרה לדף הבית
×
אנחנו זמינים גם בwhatsApp עבורכם