Blue – מדריך למשתמש

Blue – מדריך למשתמש2018-10-06T21:02:01+00:00

כיצד להשתמש במכשיר ביתי לטיפול באקנה?

הפעולות שיש לבצע בעת הטיפול באקנה – שלב אחר שלב :

  1. יש ללחוץ על לחצן הפעלה כדי להפעיל / לכבות את המכשיר. 
  2. נורית החיווי הירוקה תהבהב ולאחר מכן תדלק באופן קבוע. 
  3. יש להחזיק את המכשיר לטיפול באקנה על גבי העור – באזור הדורש טיפול במשך 3-4 דקות (הטמפרטורה תעלה בהדרגה). 
  4. יש להעביר את המכשיר לאזור הבא הנגוע בפצעי אקנה, וכן הלאה, עד שכל האזורים הבעייתיים טופלו.

זמני טיפול: פעמיים בשבוע לאורך ארבעה שבועות (בסך הכול 8 טיפולים).
זמני טיפול לאחר קבלת תוצאות רצויות ולשימורן: אחת לשבוע.

יש לזכור:

  • כל טיפול צריך להימשך 3-4 דקות לאיזור רצוי.
  • התוצאות הטובות ביותר יתחילו להופיע בתוך 3-7 שבועות לאחר תחילת הטיפול.
  • יש לשטוף את העור מדי יום.
טיפול באקנה - אזורי השימוש במכשיר הBLUE

טיפול באקנה – אזורי השימוש במכשיר הBLUE

הורדת מדריך למשתמש במכשיר הביתי לטיפול באקנה

לפני השימוש במכשיר ביתי לטיפול באקנה יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו!

להורדת מדריך טיפול באקנה למשתמש Blue

הזמינו עכשיו את המכשיר הביתי BLUE לטיפול באקנה ובפצי בגרות
×
אנחנו זמינים גם בwhatsApp עבורכם